Novice

Nove, okolju in uporabniku prijazne toplotne črpalke Mitsubishi Electric, s plinom R32.

Z naborom modelov od 5 do 23 kW in kaskadnim sistemom vezave zunanjih enot  toplotnih črpalk zrak – voda, Mitsubishi Electric pokriva toplotne potrebe stanovanjskih in poslovnih objektov. Za področja z milimi zimami je na razpolago serija zunanjih enot Ecodan. Izjemno učinkovita in zanesljiva pri zelo nizkih zimskih temperaturah pa je serija Zubadan,  za katero je značilno vzdrževanje nazivne grelne moči tudi vse do -15 °C, obratovanje pa je zagotovljeno vse do -28 °C. 

Trendi gradnje objektov se razvijajo v smer vse manjših potreb po rabi energije za ogrevanje in hlajenje. Ogrevala so že skoraj izključno ploskovna, kar odpravlja potrebo po visokih temperaturah ogrevalne vode. Taki pogoji so ugodni za še večjo uporabo toplotnih črpalk zrak – voda za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. 

V termodinamičnem procesu toplotnih črpalk se uporabljajo fluorirani ogljikovodiki. Ti plini vplivajo na globalno segrevanje planeta. Okoljska zavest in zakonodaja vodita proizvajalce k razvoju in uporabi plinov z vse manjšim potencialom globalnega segrevanja (GWP). V zadnjem obdobju se plin R410A z vrednostjo GWP 2088,  zamenjuje z bolj ekološkim plinom R32, ki na globalno segrevanje vpliva 3 x manj  (GWP 675). 

Mitsubishi Electric je v lanskem in letošnjem letu prenovil celoten nabor klimatskih naprav z novejšimi modeli, ki uporabljajo R32. To jesen prihajajo še novi modeli toplotnih črpalk zrak – voda, ki spremljajo sodobne trende uporabe hladiva in rabe energije. Nove zunanje enote toplotnih črpalk zrak – voda bodo na voljo z nazivno grelno močjo 4, 6 ali 8 kW. Vse tri moči zunanjih enot bodo v ohišju kompaktnih dimenzij in sicer širina 840 mm,  globina 330 mm ter višina 880 mm. 

Z uporabo hladiva R32, bodo pri ogrevalni vodi temperature 35 °C vse nove naprave dosegle najvišji A+++razred energetske učinkovitosti ogrevanja prostorov, pri ogrevanju sanitarne vode pa A+. To je za razred višje od dosedanjih modelov. Temperaturno območje delovanja bo segalo vse do -20 °C, kar bo ustrezalo projektnim temperaturam za večino slovenskih krajev. Najvišja temperatura ogrevalne vode bo 60 °C, zato jih bo mogoče uporabljati tako za sisteme s talnim gretjem kot z ustrezno dimenzioniranimi radiatorji.

Tovarniška polnitev hladilnega medija R32 v novih zunanjih enotah toplotnih črpalk zrak – voda bo 1,2 kg oziroma 0,81 ton ekvivalenta CO2. Odhajajoči model PUHZ-SW75VHA je dosegel 6,68 ton ekvivalenta CO2. Največja polnitev hladiva za največjo možno razdaljo 30 m med zunanjo in notranjo enoto bo 1,6 kg, kar je manj kot predpisuje standard EN378 za uvedbo posebnih ukrepov nadzora puščanja hladiva v zaprtih prostorih ali zahteve za mehansko prezračevanje prostora z notranjo enoto. 

Vse nove notranje enote bodo vsebovale uporabniku prijazen krmilnik FTC6, z menijem v slovenskem jeziku in poenostavljeno strukturo nastavitev, ki vključuje »čarovnik« za začetne nastavitve. Vrsta izboljšav krmiljenja delovanja se bo dotaknila osnovnih in posebnih funkcij.

Tudi pri notranjih »Cylinder« enotah, z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo bo  učinkovitost priprave sanitarne vode za 20 odstotkov višja od dosedanje, s čimer model preskoči v energijski razred A+. V ta namen bo mogoče nadzorovati delovanje bojlerja z vgradnjo dveh tipal na različnih višinah. Vgrajeni rezervoarji bodo na voljo v treh velikostih: 170, 200 ali 300 litrov prostornine. Za individualne hiše in druge večje objekte bo zanimiva enota s 300 litrskim rezervoarjem. Najmanjši 170 litrski rezervoarji bodo lahko uporabljeni tudi v večstanovanjskih stavbah z manjšimi prostori v stanovanjih. Enote zasedejo razmeroma majhno tlorisno površino 595 x 680 mm, razlikujejo se po višini. Tudi najvišja, z višino 2050 mm je lahko umeščena v običajne prostore. Za reverzibilne modele ne bo več potreben podstavek za zajem kondenzata, ampak bo posoda vgrajena že v osnovno ohišje. Vse notranje enote bodo na voljo s pomožnimi električnimi grelci z močjo 2 ali 6 kW, samo ogrevalne pa tudi 9 kW. Novo krmilje bo omogočalo omejevanje največje moči delovanja grelcev. 

S široko paleto naprav zadovoljimo potrebe uporabnikov na področju učinkovitega in varčnega ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije objektov. 

Dean Mavrič, produktni vodja v družbi Vitanest d.o.o.