Novice

Kaminski kotel TOBY H - ogrevajte se drugače

Poletja je nedvomno konec, jesenski hlad je že tu in zimski mraz se tudi nezadržno bliža. Za priprave na kurilno sezono ni več prav veliko časa, v stanovanjskih blokih so že zagnali centralno kurjavo. Ni pa to edina možnost: ogrevanje na pelete s kotlovskimi kamini Toby je učinkovit in ekološko sprejemljiv način ogrevanja v jesenskih in zimskih mesecih.

Kamini Toby serije H, ki jih slovenskim kup­cem ponuja podjetje Kip Kop, so namenjeni izključno uporabi v stanovanjskih prostorih. Gre za kotle etažnega tipa, ki so namenjeni postavitvi znotraj stanovanjskega območja. Kamini so brez izolacije, tako da prenaša­jo toploto ne samo v napeljavo centralnega ogrevanja, temveč z neposrednim toplotnim sevanjem tudi v okolico. Kip Kop strankam ponuja tri modele različne moči in dimenzij, primerne za različne uporabnike: H15 (s skupno močjo 14,1 kW), H20 (20,3 kW) in H25 (23,48 kW).

V primerjavi s prejšnjimi različicami so kamini serije H popolnoma izboljšani in preobliko­vani, med drugim je Toby H sploh prvi kotel z avtomatskim čiščenjem gorilnika na slo­venskem trgu. Tak kamin ima več prednosti: zaradi boljšega izgorevanja je učinkovitejši; »odpornejši« je proti peletom spremenljive kakovosti (to se na domačem trgu pogosto dogaja); tudi čistiti gaje treba redkeje kot kotle drugih proizvajalcev. Kotel Toby H izpol­njuje tudi najstrožje okoljske zahteve glede emisij škodljivih delcev. Vse vrednosti emisij so v okviru referenčnih vrednosti, ki jih pred­pisujejo stroga pravila nekaterih držav EU.

Vsi delovni procesi kotlov Toby H (vžig, zgo­revanje, izklop gorilnika) so avtomatski. Kon­trola zgorevanja je večstopenjska s pomočjo delovnega režima pri minimalni moči (»mo­dulacija«), Kotel odlikuje tudi tiho obratova­nje. V kotlu so že nameščeni glavni elementi kotlovnice: cirkulacijska črpalka, ekspanzij­ska posoda, varnostni ventil. Vrata kotla in rešetka gorilnika sta izdelani z litjem.

Čeprav je sobna peč klasični izdelek, je ka­minski kotel Toby H moderen izdelek. Regu­lacija poteka s pomočjo zaslona na dotik, to je še ena primerjalna prednost v primerjavi z večino podobnih izdelkov na trgu. Kotel je mogoče povezati s sobnim termostatom, z nakupom dodatnega usmerjevalnika pa ga je z brezžično povezavo mogoče povezati tudi z internetom: po aplikaciji na prenosnem te­lefonu (za platformi Android ali iOS) je Toby H mogoče daljinsko prižgati in nadzorovati ter tako priti domov v že ogreto stanovanje.

Doziranje peletov iz rezervoarja poteka po notranjem transportnem traku, ki je name­ščen v rezervoarju, in nato s prostim padom skozi ustrezno cev do gorilnika. Tako sta rezervoar za pelete in peč kotla fizično po­polnoma ločena in med njima ni medseboj­ne mehanske povezave, s tem je preprečen prenos plamena proti rezervoarju kotla. Do­datno varovalo je varnostni termostat na no­tranjem transporterju, ki preprečuje morebi­ten povratni plamen. Hitro in varno zažiganje peletov omogoča keramični grelnik.