Gradnja in obnova > Energijski viri
Vaillant flexotherm z zalogovnikom

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vaillant flexotherm z zalogovnikom
#1
Citat: Napisal:@Cupra:
Št. vklopov kompresorja 670.

Obratovalne ure kompresorja 190

Iz obeh podatkov se da izračunati povprečen čas delovanja kompresorja, to je od vklopa do izklopa kompresorja in to je 17 minut. Kompresor se je v najhladnješem mesecu ogrevalne sezone vklopil povprečno 21x/dan in je skupaj deloval povprečno dobrih 6 ur/dan.
 
Podatki povejo, da je TČ predimenzioninirana in da ji preveliko število vklopov krajša življensko dobo.
S stališča proizvajalca s toplotno črpalko ni nič narobe, saj niso odgovorni za dimenzioniranje in nastavitve parametrov. Bi pa morali ustrezno izobraziti svoje pooblaščene izvajalce, da bi obvladali kaj več kot tovarniške nastavitve (ali vsaj te) in da pri dimenzioniranju ne bi množili z 2, ampak bi v primeru dvomov stranko raje napotili k neodvisnemu projektantu.
 
Vklop za 2, 3, 5, 7 minut ni normalen, tudi 15 minut v najhladnješem obdobju zime je premalo.
 
Hidravlična shema, ki si jo pripel, ima obtočno črpalko v ogrevalnim krogu, ki je krmiljena s strani TČ (kar pri tebi ni), ima senzor v zalogovnika spodaj S1 (ki ga ti nimaš) in mešalni ventil (ki ga ti nimaš). Kje imaš senzor dvižnega voda? Na shemi je narisan za obtočno črpalko v ogrevalnem krogu FS (S6).
 
Vsaka hidravlična shema ima svojo oznako (npr. 0020212741), ki določa vezavo v kurilnici in nastavitev parametrov. Glej spodaj v okvirčku: System diagram:8, Config VR70 addr 1:1. In zgoraj Heating 1: Inactive, Heating 2: Heating, …
 
Te podatke monter vnese ob zagonu in TČ pričakuje, da je vse zvezano kot je prikazano na shemi.
Če npr. v zalogovnika spodaj ni senzorja S1, potem TČ nima podatkov o temperaturi v zalogovniku spodaj in krmiljenje ne bo pravilno delovalo.
 
Za en sam ogrevalni krog mešalni ventil ni potreben, vendar to potem ni več ista shema, ampak neka druga. Konfiguracija parametrov mora ustrezati dejanskemu stanju.
 
Preveri konfigurirane podatke v menijih (System diagram,…)  in kaj imaš montirano v kurilnici. Kateri zalogovnik imaš (VPS500/3 ?) Ali imaš modul VR70, ki je na shemi označen z 12d? Je senzor S6 na dvižnem vodu?

Odpri novo temo "Vaillant flexotherm z zalogovnikom", da ne smetiva več v tej temi.


@remi
Se strinjam, kako so pri meni prišli do 11kW mašine res ne vem, mogoče se je ustrašil dokaj velike hiše in potem pride tisto - od viška glava ne boli...njega res ne... mene pa. In glede na to, da imajo kar nekaj takih projektov za sabo, se verjetno niso samo pri meni zakvačkali. Bi bilo zanimivo videt cifre ostalih uporabnikov take konfiguracije sistema. Res pa je, da je pri meni vsaj za 50% preveč vklopov.

Torej kot je bilo že ugotovljeno:
- senzorja spodaj v zalogovniku ni - po besedah Vaillanta ni nujen.
- obtočna črpalka ni krmiljena preko TČ - po besedah Vaillanta zato, ker je taka črpalka zelo draga in podraži investicijo.
- senzor dvižnega voda ni za obtočno črpalko ampak pred.
- modul VR70 imam
- zalogovnik je VPS 500/3

Sem pa 100%, da točno takšne sheme kot imam jaz kotlovnico, ni. Mislim, da je ta 0020212741 najboljši približek, ostalo so pa pač improvizirali.
#2
Iz katere teme si to izlocil?
Sonce naj sveti vsak dan!
#3
Tukaj se je začelo https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...48&page=42
#4
Brick 
@Cupra,
 
1.      Ali je zalogovnik priključen kot je prikazano na spodnji sliki? V tabeli so podane višine priključkov od tal.

2.      Kaj je povezano na modul VR70? Samo senzor, ki ga imaš na dvižnem vodu pred obtočno črpalko?

3.      Kakšne so nastavitve na multiMATIC 700 (VRC700), to je krmilna enota z večjim zaslonom. Pregled nastavitev najdeš v Navodilu za inštalacijo multiMATIC700 v dodatku A. 

Menu -> Nivo za strokovno osebje (koda je 000)  
----> Konfiguracija sheme sistema -> ….
----> Krog 1 -> ….

4.      Napiši tudi nastavitve z manjšega zaslona, kjer je med drugim tudi Servisni nivo (koda 17)  -> Konf. naprave.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#5
Sem preveril, in zalogovnik je povezan tako kot kaže slika. Povezana sta spodnja in zgornja priključka.

Na modul VR70 je vezan senzor iz zalogovnika, ki gre na obtočno črpalko, od tam pa v modul.


Spodaj je popis nastavitev. Tega ni malo, zato sem nekaj neuporabnih izbrisal.

ØInformacija
§ Status sistema
·        Stanje napake → ni napake
·        Green IQ → vklop*
·        Tlak vode → npr. 1,7 bar
·        Stanje sistema → ogrevanje
·        Doprinos iz okolja → 19885
·        Reset doprinosa → ne*
·        HIŠA………
¨     Dnevna temperatura ogrevanja → 22°C*
¨     Nočna temperatura ogrevanja → 22°C*
¨     Sobna temperatura  →  ni aktivno
§ Poraba
·        Trenutni mesec
¨     Ogrevanje → Elektrika → 115
¨     Topla voda → Elektrika → 40
·        Zadnji mesec
¨     Ogrevanje → Elektrika → 398
¨     Topla voda → Elektrika → 108
·        Zgodovina
¨     Ogrevanje → Elektrika → 3,38 MW
¨     Topla voda → Elektrika → 1,37 MW
§ Doprinos iz okolja pri porabi električne energije
·        graf (ogrevanje) → 19,8 MW
·        graf (topla voda) → 2422 kW

ØČasovni programi
§ HIŠA
Ni intervalov
§ Toplovodni krog
Ni intervalov
§ Cirkulacija
Črpalka Grundfoss s funkcijo auto adapt.

§ Ofset
·        Sobna temperatura  →  0,0K
·        Zunanja temperatura  →  0,0K
§ Vnesite ime območja
·        OBMOČJE1  →  Ogrevanje
§ Tovarniška nastavitev
·        Časovni programi   →  Ne*
·        Vse   →  Ne*
ØNivo za strokovno osebje (Vnesite kodo → 000)
§ Konfiguracija sistema
·        Stanje napake   →  ni napake
·        Tlak vode   → 1,7 bar
·        Stanje sistema   →  Ogrevanje
·        Zamik zašč.pr.zmrz.  →  4h (možna nastavitev od 0h do 12h)*
·        ZT stalno ogrevanje  →  Izklop (možna nastavitev minus 25°C do plus 10°C)*
·        Regulacijski moduli
¨     Zaslon  →  6.14
¨     Toplotna črpalka 1  →  3.08
¨     Dodatni modul TČ  →  3.08
¨     VR 70, nasl.1  →  1.09
·        Adaptivna kriv.ogr.  →  Ne (možna nastavitev je še Da)*
·        Konf.del.sistema   →  Vsi (možna nastavitev je še Območje1 in Območje2)*
·        Hybrid-Manager  →  Biv.točka (možna nastavitev je še trival)*
·        Biv.točka ogrevanja  →  0°C (možna nastavitev minus 30°C do plus 20°C)*
·        Biv.točka za TV  →  -7°C (možna nastavitev minus 20°C do plus 20°C)*
·        Alternativna točka  →  Izklop (možna nastavitev minus 20°C do plus 40°C)*
·        Delovanje v sili  →  25°C (možna nastavitev 20°C do 80°C)*
·        Podj.za osk.z energ.  →  Izklop TČ (možna nastavitev Izklop DG; Izk.TČ+DG; Izk.ogrev.; Izkl.hlaj.; Izk.ogr.+hl.)*
·        Dodatna ogr.napr. za  →  Ogrev. + Top.voda
·        Temp.dviž.voda  →  28°C
·        Odklon FB top.zbir.  → 10 K (možna nastavitev 0 K do 15 K)*
·        Konfiguracija sheme sistema
¨     Shema sistema  →  8 (možna nastavitev od 1 do 16)*
¨     Konfig.VR70, nasl.1  →  1 (možna nastavitev od 1 do 12)*
¨     MA VR70, nasl.1  →  brez funk. (možna nastavitev Poln.črpal.; Cirk.črpal.; Signal hlaj.; Črp.legion.; Črpalka OK)  *
·        Dodatni modul
¨     Multifunkc.izhod 2  →  Cirkul.črp (možna nastavitev Razvlažev.; Območje; Črp.legion.)*
¨     Multifunkc.Vhod   →  1x cirkul. (možna nastavitev Ni priključ.; PV)*
·        Toplotna črpalka 1
¨     Stanje  →  Ogrevanje
¨     Tren.temp.dviž.voda   →  26 °C
·        Dodatni modul
¨     Stanje  →  npr. Mirovanje
·        KROG1
¨     Vrsta krogotoka  →  Ogrevanje (možna nastavitev Neaktivno; Fiks.vredn.; Topla voda; Viš.pov.v.; Bazen)*
¨     Status  →  Ogrevanje
¨     Želena temp.dv.voda  →   28°C
¨     Zun.temp.za mejo izk. →  21°C (možna nastavitev od 10°C do 99°C)   *
¨     Krivulja ogrevanja →  0,25 (možna nastavitev od 0,1 do 4,0)*
¨     Min.temperatura  →  28°C (možna nastavitev od 15°C do 90°C)*
¨     Max.temperatura  →  36°C (možna nastavitev od 15°C do 90°C)*
¨     Izklj.samod.način  →  Nočna t. (možna nastavitev še Eco)*
¨     Nadzor sobne temp.  →  Ni (možna nastavitev Modulacija; Termostat)*
¨     Možno hlajenje  →  Ne (možna nastavitev še Da)*
¨     Stanje zun.potr.ogr.  →  Vklop
¨     Status črpalke →   Vklop
·        KROG2
¨     Vrsta krogotoka  →  Neaktivno (možna nastavitev Neaktivno; Fiks.vredn.; Topla voda; Viš.pov.v.; Bazen)*
·      Ogrevanje
¨     Območje aktivirano  →  Da (možna nastavitev še Ne)*
¨     Dnevna temp.ogr.  → 22 °C*
¨     Nočna temp.ogr.  →   22 C
¨     Sobna temperatura  →  Ni aktivno
¨     Dodelitev območja  →  VRC 700 (možna nastavitev Brez; VR91nas1; VR91nas2; VR91nas3)*
¨     Stanje consk.ventila  →  Odprt
·        Toplovodni krog
¨     Vsebnik  →  Aktiven (možna nastavitev še Neaktiven)*
¨     Želena temp.dv.voda  → 0°C
¨     Topla voda  →   40° C (možna nastavitev od 35°C do 70°C)*
¨     Trenutna temp.vsebnika  →   38°C
¨     Črpalka za poln.vseb.  →  Izklop
¨     Cirkulacijska črpalka  →  Vklop
¨     Zaščita pred legion.  →  Izklop (možna nastavitev – dnevi v tednu)*
¨     Čas zašč. pred legion.  →  00:00 (možna nastavitev 00:00 do 23:50)*
¨     Histereza poln.zalog.  →  5,0 K (možna nastavitev od 3,0 K do 20,0 K)*
¨     Ofset polnj.vsebnika  →  25 K (možna nastavitev od 0 K do 40 K)*
¨     Maks.čas polnj.vseb.  →  60 min (možna nastavitev Izklop; od 20 min do 120 min)*
¨     Čas zap. potrebe TV  →  60 min (možna nastavitev od 0 min do 120 min)*
¨     Nakn.delov.črpalke  →  5 min (možna nastavitev od 0 min do 10 min)*
¨     Paral.polnj.vsebnika  →  Izklop (možna nastavitev še Vklop)*
·        Vmesni zbiralnik
¨     Temp.vseb., zgoraj  →  30°C
¨     Temp.vseb., spodaj  →  ni aktivno
§ Testiranje senzorjev/aktuatorjev
·        Naprava  →  ni modula (tu se izbere potem VR 70 nas1)    *
·        Aktuator  →  ni aktuatorja (tu se izbere potem R1 do R6)   *
·        Senzor  →  ni senzorja (tu se izbere potem S1 do S6)          *
¨     Ko nastaviš senzor, kaže temperaturo ki jo le ta izmeri

--------------------

vMeni (mali zaslon)
 
ØPrikaz doprinosa
ØSpremljanje
ØInformacija
ØOsnovne nastavitve
ØPonastavitve
ØServisni nivo
 
ØPrikaz doprinosa
§ Izkupiček energ. dan
·        Ogrevanje → 25 kWh
·        Tople vode → 4,9 kWh
§ Izkupiček energ. mes
·        Ogrevanje → 562 kWh
§ Delovna št. mesec
·        Ogrevanje → 5,6
§ Izkupiček energ. skup.
·        Ogrevanje →  15314 kWh
§ Delovna št. skup.
·        Ogrevanje → 5,5
§ Izkupiček energ. mes.
·        Topla voda → 134,2 kWh
§ Delovna št. mesec
·        Topla voda → 4,1
§ Skupni koef. učinkov.
·        Topla voda →  4597 kWh
§ Delovna št. skup.
·        Topla voda →  4,3
 
ØSpremljanje
§ Ogrevanje:
·        aktiven kompresor  
§ Krogotok zgradbe:
·        tlak → 1,7 bar
§ Krogotok okolja:
·        tlak → 1,2 bar
§ Zakasnitev vklopa
·        0 min
§ Želena temperatura dvižnega voda
·        28°C
§ Trenutna temperatura dvižnega voda
·        32,2°C
§ Energijski integral
·        -45°min
§ Krogotok okolja
·        vhodna temperatura → 9,3°C
§ Krogotok okolja
·        izhodna temperatura → 6,3°C
§ Hladilna zmogljivost
·        11,6kW
§ Električna moč
·        2,2kW
§ Skupne obratovalne ure: 11967 h
§ Obratovalne ure ogrevanja: 2191 h
§ Obratovalne ure segrevanja vode: 428 h

Ø Servisni nivo
§ Lista napak - ni napak
§ Testni meni
Statistika
- ure delovanja kompresorja - 1715 h
- zagoni kompresorja - 7987 x
- ure del. črpalke v zgradbi - 6572 h
- zagoni črpalke v zgradbi - 947
- ure del. okoljske črpalke - 1860 h
- zagoni okoljske črpalke - 8004 x
- koraki ventila EEV - koraki elektr. eksp. ventila 1125205
- koraki EEV-VI - koraki vbrizgavanja elektr. eksp. ventila 1355353
- vklop VUV za toplo vodo - 1897
- obratovalne ure grel. pal. - 3 h
- vklop grelne palice - 24
Test senz./aktuat.
- moč črpalke za krogotok zgradbe - 50% med delovanjem kompresorja, sicer pa 15%
- moč črpalke za krogotok okolja - 100%
- položaj elektr. eksp. ventila - 52%
- položaj EEV-VI - 9%
- izhod napake - izklop
- izhod MA2 - vklop
- obtočna črpalka - vklop
- temp. dvižnega voda - 34.1
- temp. povratnega voda - 28,1
- krogotok zgradbe pretok - 2000l/h med delovanjem kompresorja, sicer pa 1000l/h
- zapiralni kontakt S20 - zaprto
- krogotok okolja tlačno stikalo - zaprto
- izhodna temp. kompresorja - 62,1
- vhodna temp. kompresorja - 7,5
- temp. vhod EEV-VI - 29
- temp. izhod EEV-VI - 8,5
- visok tlak - 11 bar
- temp. kondenzacije - 9,7
- nizek tlak - 10,2
- temp. izparevanja - 7,8
- želena vrednost pregrevanja 7,8 K
- dejanska vrednost pregrevanja - 10 K
- stikalo vis. tlaka - zaprto
- temp. stikalo izhoda kompr. - zaprto
- status DCF - ni DCF signala
- temp. sistema - -99
- vhod ME - odprto
- zapiralni kontakt S21 - odprto

Konfiguracija naprave
Vklop kompresorja ob  -   -80 min
Cel. histereza - 7 K
Maks. preos. črp. višina - 1100 mbar
Konf. čr. v zgr., ogrevanje - Auto
#6
Shema sistema  →  8
Konfig.VR70, nasl.1  →  1
Ta nastavitev je prava za en ogrevalni krog brez mešalnega ventila v kombinaciji z zalogovnikom. Krmiljenje deluje na osnovi podatkov z dveh senzorjev v zalogovniku (zgoraj in spodaj). Na dvižnem vodu za zalogovnikom ni senzorja.

Senzor v zalogovniku spodaj mora biti priključen na VR70 na  oznako S1.
Senzor v zalogovniku zgoraj mora biti priključen na VR70 na oznako S5.
Obtočna črpalka za zalogovnikom bi morala biti priključena na VR70 na oznako R1, da bi TČ krmilila njen vklop/izklop. Morala bi biti frekvenčno krmiljena, sicer boš s samo tremi stopnjami težko uravnotežil pretok na strani TČ in na strani ogrevalnega kroga. Za obratovanje z radiatorji mora biti nastavljena na variabilni tlak. Frekvenčne črpalke so danes standard, cena v rangu 300€.

Z nastavljanjem hitrosti obeh obtočnih črpalk (interne in zunanje) boš potem poskusil uravnotežiti krog proizvodnje in krog porabe in s tem zmanjšati število vklopov.

Interna obtočna črpalko naj bo najprej nastavljena na Auto (kot je že sedaj). Če bo taktiranje še vedno prisotno, pa poskusi s fiksnimi nižjimi vrednostmi.

Če imaš na radiatorjih termostate, jih vse ali čimveč odpri, da bo pretok čim večji. Če bo prevroče, pa znižaj ogrevalno krivuljo.

Energijski integral mora biti OBVEZNO postavljen čim nižje (npr. na -800°minut), da ne bo imel vpliva na start/stop kompresorja in bo regulacija potekala samo na osnovi temperatur v zalogovniku:

Kompresor se bo startal, ko bo T v zalogovniku zgoraj oadla pod zahtevano T dvižnega voda.
Kompresor se bo ustavil, ko bo T v zalogovniku spodaj enaka zahtevani T dvižnega voda ali bo T v zalogovniku zgoraj višja od zahtevane T dvižnega voda + 7 K.

Ostale nastavitve:
Bivalentno točko ogrevanja in bivalentno točko za toplo vodo nastavi na najnižjo možno. To pomeni, da se ti tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah ne bodo vključili električni grelci.
Zun. temp. za mejo izklopa lahko nastaviš niže (npr. +15°C). Pomeni, da pri zun. temperatur, višji od 15°C ne bo več ogrevanja.
Krivulja ogrevanja je z 0,25 postavljena kar v redu, je pa premaknjena za +2°C zaradi nastavljene dnevne temp. ogrevanja 22°C.
#7
Sem pregledal priklope na modulu VR70:
- senzorja zalogovnika sta priklopljena na S1 in S5
- obtočna črpalka je priklopljena na R2

Sem malo bolj pogledal kakšno obtočno črpalko imam, tale je https://imp-pumps.com/sl/crpalke/nmt-mini-plus/
Piše da je:
- elektronsko regulirana črpalka
- integrirana elektronika meri pretvorjene vrednosti tlaka in pretoka in na ta način samodejno prilagaja delovno točko.
- trije načini proporcionalnega tlaka, primerni za radiatorsko ogrevanje
- trije načini konstantnega tlaka, primerni za talno gretje
- trije načini konstantnih vrtljajev (hitrosti)

Je ta črpalka primerna ali bi moral imeti boljšo?

Termostati so vsi odprti na polno, razen v spalnicah. Še 2 dodatna radiatorja sem odprl v kleti, da bi ja lahko črpalka toploto oddala.
Malo sem priprl spodnje ventile pri radiatorjih v kleti in v pritličju, da bi uravnotežil sistem. V 1. nadstropju 2 največja radiatorja spodaj nista enakomerna ogreta

Energijski integral sem znižal.

Kako veš, da je krivulja prestavljena za +2°C. Sedaj sem jo testno nastavil na 0,20.

Naročil sem, naj se delovanje črpalke posname za nekaj dni, da vidimo kje smo.
#8
Obtočna črpalka je v redu. Zna prilagoditi hitrost razmeram v ogrevalnem krogu in ne deluje ves čas s fiksno hitrostjo. 
Regulacija TČ jo vklopi na začetku ogrevalne sezone in izklopi ob koncu, ne vpliva pa dinamično na njeno hitrost. Škoda je le, da prikazuje samo porabo, ne pa tudi pretoka.
Zmotile so me tiste tri stopnje, ker se pri obtočni črpalki, ki je vgrajena v TČ, da nastavljati hitrost v %.

Če imaš še vedno nastavljen KROG1 -> Vrsta krogotoka -> Ogrevanje,
bi obtočna črpalka morala biti priključena na R1 in ne na R2.
 
Z izbiro ogrevalne krivulje določiš naklon, z nastavitvijo dnevne in nočne temperature pa pomik po vertikalni osi. Izbrano imaš krivuljo 0,25 in temperaturo ogrevanja 22 °C, torej +2°C glede na izhodišče:

KROG1 -> Krivulja ogrevanja -> 0,25
Hiša -> Območje aktivirano -> Da
¨     Dnevna temp.ogr. -> 22 °C
¨     Nočna temp.ogr -> 22 °C


Nizka krivulja zna biti problem pri zunanjih temperaturah od 5-10.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#9
Sedaj imam ogrevanje nastavljeno na KROG2.

Krivulja pa tudi na 0,20 funkcionira super. Je pa res, da je non stop sonce čez dan in potrebe po ogrevanju praktično ni.

Kar se tiče 2 min ciklov, so žal še vedno prisotni. In vem če se bo to sploh kdaj rešilo.
#10
Imam vprašanje glede krivulje ogrevanja. Ali je normalno, da je pri izbrani krivulji 0.35 zahtevana T Dv 34°, dejanska pa tudi 39°C? Ker pri meni temp. niha od 31 do 39°C. Hvala za odgovor.
#11
Predvidevam, da se ogrevate na radiatorje..?

To, da temperatura DV niha je normalno. Pri meni tudi vodo segreje malo več kot je to potrebno, zato pa imam zalogovnik.

Jaz imam krivuljo nastavljeno na 0,15. Potem pa po potrebi korigiram notranjo temperaturo preko aplikacije.
#12
Bug 
Problem je, ker je Dv višji za 1°,kot je temp. v zalogovniku.
#13
Če potipaš radiator je ta na vrhu najbolj topel in potem vedno hladnejši proti dnu. Enako je z zalogovnikom- na vrhu je najtoplejši, proti dnu pa vse hladnejši. Voda v DV gre iz vrha zalogovnika, kjer je najtoplejša. Temperatura v zalogovniku pa se običajno meri nekje na njegovi zgornji tretjini višine in nižje, kot je odvzem za DV. Torej je za pričakovati, da bo temperatura v DV višja, kot je na mestu sonde v zalogovniku.
Ne razume pa, zakaj se ljudje toliko obremenjujejo s temperaturami DV? Če se ti prostori, kateri nimajo termostatskega ventila na radiatorjih ali prostori s talnim gretjem ne pregrevajo in ne ohlajajo potem pusti stvar kot je. Drugače pač spustiš ali dvigneš temperaturo DV in se vrneš k točki, ko lahko počneš drugo stvar.
#14
Hvala obema za odgovore.
#15
Ali je normalno, da se v teh toplih dnevih mora spreminjati krivuljo ogrevanja, sam sem jo moral spustiti iz 0,4 na 0,25?


Skok na forum:
Zadnje novice

Posedanje temeljev na šibkem nasipu
01.12.2023 ob 09:34:39
Posedanje temeljev na šibkem nasipu
Ustrezna strokovna priprava temeljnih tal je za stabilnost gradbenega objekta ključnega pomena. Za potrebe temeljenja najprej odstranimo... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Sanacija hiš po poplavah
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »