Nepremičnine > Nakup, prodaja in pravna vprašanja
Skupni deli - kanalizacija

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Skupni deli - kanalizacija
#1
Iščem pravno podlago, sodno prakso, strokovno mnenje ... za trditev, da je v večstanovanjski stavbi zgolj vertikala kanalizacije skupni del, medtem ko so vsi priključki do vertikale (torej horizontalna kanalizacija) last etažnih lastnikov.

Stanovanjski zakon (SZ-1) v 5. členu določa skupne dele:

"(1) Skupni prostori v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so: stopnišča, vhodni vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča, delavnice za hišnike, hišniška stanovanja, prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov (dovozi, klančnine in podobno) ter zemljišče, na katerem stavba stoji, lahko pa tudi drugo zemljišče, na katerem so izpolnjeni pogoji lastništva.

(2) Skupni gradbeni elementi v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so temelji, nosilni zidovi in druge vrste konstrukcij, stropi, streha, fasada, dimniki, prezračevalne tuljave, svetlobni jaški, jaški dvigal in druge podobne konstrukcije.

(3) Skupne inštalacije, naprave in oprema v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so notranja električna, vodovodna, plinovodna in toplovodna napeljava, ki je za hišnimi priključki in se nahaja v skupnih prostorih, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje, televizijske in druge sprejemne antene, strelovodi, naprave za gašenje, odkrivanje in javljanje požara, varnostna razsvetljava in vsi komunalni priključki, ki so namenjeni skupni rabi.

(4) Kadar služi določen gradbeni element tako posameznemu delu kot skupnim delom, se šteje za skupni del, če se z njim zagotavlja funkcija večstanovanjske stavbe kot celote (toplotna in hidro izolacija pohodne terase, zunanja stran balkona, ki predstavlja hkrati fasado hiše in podobno).".

Pri notranji električni, vodovodni, plinovodni in toplovodni napeljavi je posebej določeno, da gre zgolj za tisti del napeljave, ki je hišnimi priključki in se nahaja v skupnih prostorih. Za te napeljave bi torej bilo smiselno trditi, da je zgolj t.i. vertikala skupni del, ne pa ostali deli napeljave. Kanalizacija pa je iz tega režima izpuščena.

Tako se pojavi vprašanje ali kanalizacija v celoti spada med skupne dele ali ne? Tako kot npr. dimnik, ki služi zgolj nekaterim stanovanjem, pa prav tako sodi med skupne dele celotne stavbe (v primeru, da ni s pogodbo o medsebojnih razmerjih določen kot posebni skupni del).

Zaenkrat nisem našel nobene konkretne pravne podlage ali vsaj kakšne sodbe, ki bi utemeljevala trditev, da je zgolj vertikala kanalizacije skupni del stavbe. Če pozna kdo kakšno zadevo, bi mi prišlo zelo prav. Že v naprej hvala! Wink
#2
Kar je "v stanovanju" je tvoja last in obveznost, kar je "v stavbi, vendar izven stanovanja" je skupna last in obveznost popravila oz. vzdrževanja.

Določena infrastruktura, ki se odcepi od glavnega voda in je namenjeno zgolj in samo tvojemu stanovanju, je tvoja last (npr. plinska napeljava in števci, ventili ogrevalne veje, nanje montirani kalorimetri, vodne veje s števci), vse do števca pa skupna.

Vodovodna, ogrevalna in kanalizacijska infrastruktura izven stanovanja pa se je tretirala kot skupna in smo v večstanovanjskih objektih tovrstne okvare inštalacij popravljali iz skupnih sredstev oz. jih obravnavali kot skupne.

Še eno vprašanje se pojavi, ali gre za dovodno inštalacijo, na katero nimaš vpliva ali odvodno inštalacijo, na katere okvaro si lahko vplival (npr. zamašil odvod kanalizacijew z neodgovornim ravnanjem).

Vendar, kot sem zapisal, mi nismo iskali pravnega tolmačenja zakonodaje in vse, kar je bilo izven stanovanja financirali kot skupen strošek (delili na lastniške deleže). Nikoli nismo imeli primera, da bi morali nekoga penalizirati, ker je namerno povzročil nedelovanje in škodo na inštalacijah (v mislih imam predvsem zamašitev kanalizacijskih vodov).

LP


Skok na forum:
Zadnje novice