Zidanje Gregorjanke 4 - vse priprave do temeljne plošče

0

Takoj ko sva pridobila potrebno GD za oporne zidove smo začeli z nadaljnjim delom. Najprej smo naredili utrjeno tamponsko nasutje za severni AB oporni zid.
1_11.jpg
Glede na posnetek postavitve hiše sem prenesel podatke na teren kako mora biti postavljen oporni zid.
2_8.jpg
In potem klasika za izgradnjo »škarpe«, temelj, opaženje, izvedba drenaže…
3_7.jpg
4_8.jpg
5_9.jpg
6_8.jpg
7_11.jpg

Medtem ko smo čakali, da škarpo malo stegne pred nasutjem smo izvedli izvedli prestavitev optike in elektro kabla na katerega smo naleteli med izkopom. To dvoje je namenjeno za telekomunikacijske oddajnike na vrhu hriba. Smo imeli srečo, da med izkopom nismo vse potrgali.
8_9.jpg

V dogovoru med nama kot investitorjema ter Elektro in Telekomom je bilo, da midva urediva vse potrebno od izkopa in kablovja dalje in potem oni samo uredijo priklop. In smo začeli…
9_7.jpg
Preko spletne trgovine sem naročil ves potreben material za prestavitev – to je bila še najbolj ugodna cena, pa še domov so vse pripeljali.
10_7.jpg
Izkop in vgradnjo vseh elementov sva s strojnikom opravila v enem dnevu.
11_7.jpg
12_5.jpg
13_4.jpg

Potem je prišel na vrsto Elektro, kjer so najprej zamenjali staro dotrajano omarico.
14_4.jpg
In potem vse kable spravili v novo omarico. V tej omarici sem zahteval tudi, da zmontirajo že sedaj novi števec za našo hiško, da ne bova kasneje imela še kakšnih dodatnih presenečenj z priklopom elektrike.
15_4.jpg
Nato smo začeli z postavitvijo južnega opornega zidu.
16_2.jpg
17_2.jpg
Z materialom od tega izkopa smo sproti izvedli nasutje za severno škarpo.
18_2.jpg
Tudi ta južni izkop je zahteval izkop v globini 3 metre.
19_1.jpg
Sledilo je uvaljanje tampona.
20_0.jpg
In spet prenos podatkov na teren in označitev lege škarpe.
21_1.jpg
Vse ostalo pa isto kot na severni škarpi.
22_1.jpg
23_0.jpg
24_1.jpg
25_0.jpg
26_0.jpg

Med ponovnim čakanjem da se škarpe pred zasutjem malo stegne sem naredil plan postavitve vseh potrebnih priklopov za novo hišo.
27_1.jpg
Izdelal sem novo odprtino v škarpi, čez katero sem vlekel kablovje.
28_1.jpg
In začel sem razmetavati priklope.
29_1.jpg
30_1.jpg

Južni oporni zid je tudi višine slabe 3 m in je zato bilo potrebno kar nekaj ročnega uvaljanja tampona.
31_1.jpg
Moja ljubica nekaj dni. Strojnik je razmetaval material jest pa vibriral…
32_1.jpg
Sledila je postavitev čistilne naprave na predvideno mesto.
33_2.jpg
34_0.jpg

In zopet nasipanje ter utrjevanje
35_0.jpg
Na ta višinski predpripravljen teren sem zmontiral vodomer in izvedel priklop vode ter razpeljal zaščitne cevi za elektro dovodni kabel, telekomunikacije in valjanec za ozemljitev.
36_0.jpg
37_0.jpg

Sledilo je še končno nasutje ter uvaljanje do potrebne trdnosti.
38_0.jpg
Na pripravljen teren sem nato na »suho« položil kanalizacijo.
39_0.jpg
Sledil je še izkop za kanalizacijo in vstavljanje cevi z ustreznim naklonom.
40_0.jpg
41_0.jpg
42_0.jpg

In to je zaenkrat bilo vse kar se tiče pripravljalnih del. Teren je pripravljen za izvedbo temeljne plošče.
43_0.jpg

Se nadaljuje...